post

Neberieme na ľahkú váhu technologické postupy

Podkladová konštrukcia je základom pre rekonštrukciu i novú strechu. Dodržanie týchto požiadaviek je základom kvalitnej pokládky.

Každá podkladová konštrukcia musí spĺňať nasledujúce všeobecné zásady:

 • povrch strechy nesmie byť hrubý, ostré hrany a výstupky odstránené
  podklad strechy musí byť dostatočne stabilný, odolný proti zosunutiu, odolný proti saniu vetra
  súdržnosť jednotlivých vrstiev musí byť dostatočne vyzretá
  v prípade kotevného systému musí byť zabudovaný kotevný prvok
  väčšie škáry v podklade povlakovej krytiny sa vypĺňajú vhodným mäkkým materiálom
  na podklade nesmie byť stojaca voda, sneh, alebo ľad
  vrstvy na báze silikátov a aglomerovaného dreva musia byť naipregnované, dilatované, vyrovnané
  podklad na báze betónových tvárnic musí byť vyrovnaný a špáry vyspravené
  podklady na báze plechov – plechy musia zodpovedať technickým normám
  tepelná izolácia z polystyrénových dosiek alebo minerálnych vĺn musia byť poukladané presne, s prekrytím špár
  parozábrana na streche zabraňuje prenikaniu vodných pár do vrstiev strešného plášťa a ich zrážaniu vo vrstvách tepelnej izolácie
  ak máte iný podklad, z menej často používaného materiálu, musí byť technologický postup dodržaný podľa nariadení výrobcu
post

Vysvetlíme Vám pozitíva i negatíva zelených striech

Ploché strechy sa dajú využiť rozličným spôsobom. Jedným zo spôsobov využitia je aj ako vegetačné strechy, teda malé strešné záhrady.

Pozitíva zelených striech:

 • zlepšenie tepelnej izolácie objektu
 • zlepšenie tepelnej stability priestoru až o 25%
 • estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta
 • hygienické funkcie v podobe zachytávania polietavého prachu, absorpcia oxidu uhličitého a zníženie hladiny hluku až o 40 decibelov
 • ekonomický efekt – ušetrenie peňazí za energiu zvýšením izolácie až o dvojnásobok
Negatíva zelených striech:
 
 • statika strešnej konštrukcie, ktorá môže byť narušená ťažšou vegetačnou vrstvou
 • nutnosť údržby vegetácie aspoň raz ročne
 • výber izolačnej fólie, ktorá musí zvládať zvýšené zaťaženie vegetačnou vrstvou (prerastanie spojov), teda vyššie vstupné náklady
post

S nami ušetríte na vykurovaní pri vyššom komforte

Rekuperačný systém Vám zaručí komfort bývania. S rekuperáciou si zároveň šetrite náklady na vykurovanie!

Vetranie a výmena vzduchu je veľmi dôležitá. V našich domácnostiach trávime čoraz viac času, podľa štatistík je to až 50%. Z tohoto dôvodu  je tedakvalita vzduchu, ktorý dýchame veľmi dôležitá.

Výmena čerstvého vzduchu a jeho nahradenie čerstvým vzduchom podstatne zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia v bytoch a domoch. Kvalitné vnútorné ovzdušie je taktiež dôležitým faktorom pre skvalitnenie života alergikov. Zároveň však rastie aj dopyt po zvýšení energetickej účinnosti a využitia energie.

Vysoká účinnosť rekuperácie tepla a minimálna spotreba energie

Svetoví výrobcovia neustále vyvíjajú stále lepšie rekuperačné jednotky s vysokou účinnosťou rekuperáciou tepla a minimálnou spotrebou energie. Široká škála vetracích rekuperačných jednotiek od najmenších modelov pre menšie apartmány až po veľké jednotky vhodné na vetranie veľkých rodinných domov a komerčných priestorov nám poskytuje široké mmožnosti pri návrhu tej správnej práve pre Vás.

Rekuperačné vetracie jednotky

Rekuperačné vetracie jednotky majú zväčša dvojitý pášť s izoláciou, bývajú rotačné, alebo protiprúdové. Disponujú elektrickým dohrevom, ovládaným termostatmi a filtrami.

Neváhajte, budeme radi, ak budeme môcť navrhnúť a zrealizovať rekuperačné zariadenie aj pre vás.