V ponuke prác máme zahrnutú aj montáž rekuperácie, montáž rekuperačných systémov a núteného vetrania.

Rekuperácia je vlastne proces, pri ktorom odsávaný vzduch odovzdá svoje teplo čerstvému vzduchu, bez toho aby sa navzájom kontaminovali. Tak dochádza k výraznému šetreniu nákladov. Výsledkom sú teda nižšie náklady na vykurovanie alebo chladenie priestorov a zároveň sa zabezpečí hygienická norma permanentnej výmeny vzduchu.

Montáže rekuperácie relizujeme v rodinných domoch, v bytoch a komerčných verejných zariadeniach.

Montáže rekuperačného systému realizujeme kompletne

Montáže rekuperačného systému realizujeme kompletne – od obhliadky a návrhu spojeného s nacenením, až po samotnú realizáciu. Zaškolený personál so skúsenosťami a praxou montáže rekuperácie sa postará o jej hladký a bezproblémový priebeh.