post

Podkladová konštrukcia je základom pre rekonštrukciu i novú strechu. Dodržanie týchto požiadaviek je základom kvalitnej pokládky.

Každá podkladová konštrukcia musí spĺňať nasledujúce všeobecné zásady:

 • povrch strechy nesmie byť hrubý, ostré hrany a výstupky odstránené
  podklad strechy musí byť dostatočne stabilný, odolný proti zosunutiu, odolný proti saniu vetra
  súdržnosť jednotlivých vrstiev musí byť dostatočne vyzretá
  v prípade kotevného systému musí byť zabudovaný kotevný prvok
  väčšie škáry v podklade povlakovej krytiny sa vypĺňajú vhodným mäkkým materiálom
  na podklade nesmie byť stojaca voda, sneh, alebo ľad
  vrstvy na báze silikátov a aglomerovaného dreva musia byť naipregnované, dilatované, vyrovnané
  podklad na báze betónových tvárnic musí byť vyrovnaný a špáry vyspravené
  podklady na báze plechov – plechy musia zodpovedať technickým normám
  tepelná izolácia z polystyrénových dosiek alebo minerálnych vĺn musia byť poukladané presne, s prekrytím špár
  parozábrana na streche zabraňuje prenikaniu vodných pár do vrstiev strešného plášťa a ich zrážaniu vo vrstvách tepelnej izolácie
  ak máte iný podklad, z menej často používaného materiálu, musí byť technologický postup dodržaný podľa nariadení výrobcu