post

Ploché strechy sa dajú využiť rozličným spôsobom. Jedným zo spôsobov využitia je aj ako vegetačné strechy, teda malé strešné záhrady.

Pozitíva zelených striech:

  • zlepšenie tepelnej izolácie objektu
  • zlepšenie tepelnej stability priestoru až o 25%
  • estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta
  • hygienické funkcie v podobe zachytávania polietavého prachu, absorpcia oxidu uhličitého a zníženie hladiny hluku až o 40 decibelov
  • ekonomický efekt – ušetrenie peňazí za energiu zvýšením izolácie až o dvojnásobok
Negatíva zelených striech:
 
  • statika strešnej konštrukcie, ktorá môže byť narušená ťažšou vegetačnou vrstvou
  • nutnosť údržby vegetácie aspoň raz ročne
  • výber izolačnej fólie, ktorá musí zvládať zvýšené zaťaženie vegetačnou vrstvou (prerastanie spojov), teda vyššie vstupné náklady