Zelená strecha, vegetačná strecha, strešná záhrada, fólia na zelené vegetačné strechy

Ploché strechy sa dajú využiť rozličným spôsobom. Jedným zo spôsobov využitia je aj ako vegetačné strechy, teda malé strešné záhrady.

Realizujeme predprípravu, teda pokládku fólie pod vegetačnú strechu.

Keďže v ostatnom čase z našich miest miznú zelené plochy v dôsledku intenzívnej výstavby, stáva sa trendom výstavba “zelených” – vegetačných striech. Problém zmeny klímy a zhoršovanie prostredia pre život obyvateľstva sa mnohí rozhodli riešiť cestou vegetačnej strechy a aspoň trošičku tak vrátiť prírode späť.

Vegetačné strechy podľa druhu vegetácie

  • Extenzívna – hrúbka vegetačného substrátu sa pohybuje od 60 do 150 mm podľa vybraných rastlín. Jedná sa o nenáročnú zeleň, ktorá sa dokáže vyvíjať a regenerovať samostatne ako sú trávy, machy, nízka zeleň a pod. Zaťaženie tohto typu strechy sa pohuje niekde v rozmedzí 90 až 200 kg/m2. Tento druh strechy sa dá realizovať s relatívne nízkymi nákladmi.
  • Intenzívna – Výška zemného substrátu je vyššia. Spravidla to je viac ako 250 mm. Vegetáciu tvoria menej náročné trávnaté porasty, kríky a stromy nižšieho vzrastu. Tento druh strechy si vyžaduje o niečo väčšiu starostlivosť, údržba je finančne náročnejšia. Zaťaženie tejto strechy substrátom je spravidla od 200 do 500kg/m2.

Vegetačné strechy podľa návrhu hydroizolačného systému:

  • Jednovrstvový – hydroizolačný systém – s klasickým poradím vrstiev a s obráteným poradím vrstiev
  • Dvojvrstvový – hydroizolačný systém – s klasickým poradím vrstiev a s obráteným poradím vrstiev

Cena za realizáciu pokládky fólie

Cena za realizáciu pokládky fólie pod vegetačnú strechu je 20 eur/m2. V cene je zahrnuté ľahké oplechovanie strechy. Presné informácie a podmienky podľa dohody. Budemem radi, ak nás oslovíte pri realizácii rekonštrukcie vašej strechy.